Technik
Saegen 1
Schweissen

 

За ваша собствена безопасност, моля, следвайте инструкциите за безопасност, докато работите с отрезни ленти.

  • Бъдете внимателни при разопаковане на лентите, тъй като те са опаковани под напрежение. За допълнителни указания се обърнете към екипа на HONSBERG.
  • При разопаковане и инсталиране на инструмента, винаги носете защитни обувки, ръкавици и предпазни очила.
  • Свалете защитата на зъбите след инсталиране на инструмента на машината.
  • Затворете капака на машината по време на работа
  • Ако е възможно, изключете главния прекъсвач при смяна на лентата.
  • Ще намерите допълнителни инструкции за безопасност в инструкцията на производителя на машаната

 

Hinweise

Kontakt 
Auf dem Knapp 42
42855 Remscheid | Germany
Telefonnummer der Firma Honsber in Remscheid - Hersteller von Bandsägebändern - Band Sas Blades  +49 2191 373-770 
Faxnummer von Honsberg Metallsägen in Remscheid - Hersteller von Bandsägeblättern - Band Saw Blades  +49 2191 373-799
  info@honsberg.de
Internet  www.honsberg.de