WEBcut by Honsberg Lowest cutting cost with
professional sawing solutions
 Welcome to our world!   Leading Band Saw technique made by German Engineering since 1798. 
 Welcome to our world!   Leading Band Saw technique made by German Engineering since 1798. 
 Welcome to our world!    Leading Band Saw technique made by German Engineering since 1798.  

 

 

Chất lượng

Được sản xuất bởi Công ty Hongsberg- Sản phẩm của chúng tôi được cân nhắc là sản phẩm công nghệ hàng đầu của thế giới. Hệ thống kiểm soát chất lượng của chúng tôi được chứng nhận bởi DIN ISO 9001: 2008 năm 1995 và được tự động tiến hành dựa trên sự cải thiện không ngừng.


iSO 9001 iso 50001

 

 • 1
 • Qual1
 • Qual2
 • 3 1
 • 3
 • 4
 • 1
 • Qual1
 • Qual2
 • 3 1
 • 3
 • 4

 


 

High
Sự đổi mới

Cải thiện lớp vật liệu và quy trình là thách thức đối với chúng tôi mỗi ngày. Dịch vụ khách hàng, Nghiên cứu và phát triển, sản xuất và quản lý chất lượng, điều khiển công việc cùng với hiểu biết và năm bắt nhu cầu khách hàng và thực hiện giải pháp đối mới- thực sự sẵn sàng cho tương lai.

 


 

 

Engineering
Fotolia 44797039 XL2
Fotolia 45942800 XL2
Japan1
Fotolia 46193596 XL2
Kontakt 
Auf dem Knapp 42
42855 Remscheid | Germany
Telefonnummer der Firma Honsber in Remscheid - Hersteller von Bandsägebändern - Band Sas Blades  +49 2191 373-770 
Faxnummer von Honsberg Metallsägen in Remscheid - Hersteller von Bandsägeblättern - Band Saw Blades  +49 2191 373-799
  info@honsberg.de
Internet  www.honsberg.de