Technik
Saegen 1
Schweissen

 

 

Einfahren

Tuổi thọ của lưỡi cưa vòng chủ yếu phụ thuộc vào việc điều khển cắt. Chúng tôi đề nghị quy trình cắt như bên dưới:

 • Bước 1
  Chọn tốc độ cắt Vc (m/min) và tỷ lệ cắt (Vz (cm2/min) chính xác dựa trên biểu đồ điều kiện cưa.

 • Bước 2
  Bắt đầu với 70% tốc độ cưa thông thường và 50% tỷ lệ cắt thông thường.

 • Bước 3
  Nếu rung động vẫn xảy ra, thay đổi tốc độ một cách cẩn thận mãi cho tới khi rung động dừng hẳn. Mạch thông tin lâu rấtquan trọng trong suốt quá trình cưa.

 • Bước 4
  Sau khi cưa khoảng 400–600 cm2 hoặc ít nhất là 15 phút, đó thật sự là thời gian căt cho ống và thép hình. Bạn trước tiên có thê từ từ bật lên tốc độ tối đa và rồi lên tới tỷ lệ cưa bình thường.

 

 

 

 

Kontakt 
Auf dem Knapp 42
42855 Remscheid | Germany
Telefonnummer der Firma Honsber in Remscheid - Hersteller von Bandsägebändern - Band Sas Blades  +49 2191 373-770 
Faxnummer von Honsberg Metallsägen in Remscheid - Hersteller von Bandsägeblättern - Band Saw Blades  +49 2191 373-799
  info@honsberg.de
Internet  www.honsberg.de