Back Bimetall
Bimetall Intro
Bimetall Intro2

 

 

Hartmetall-vi-VN

 • Sinus Set No. 800600
  Đặc tính   Tùy chọn
  1600HV TCT Zahn 1 Zahn 2  54 80mm  

   

  Máy   
  Maschine1 Maschine2 Maschine3      

   

  Hình dáng  
  Q1 Q2     D1 D2 

   

   

  các phiên bản

   

  mm Inches 0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 2/3 tpi
  34 x 1,1 1 3/8 x .042       TSS  
  41 x 1,3 1 5/8 x .050     TSS  TSS  
  54 x 1,3 2 1/8 x .050     TSS  TSS  
  54 x 1,6 2 1/8 x .063     TSS  TSS  
  67 x 1,6 2 5/8 x .063   TSS      
  80 x 1,6 3 1/8 x .063 TSS        

   

  Thông tin thêm về các cấu hình răng

  Profilzahn P

  Kiểu cắt hình thang Set TSS

  Góc cắt thuận và thép khuôn

  Thích hợp cho:

  • Ứng dụng toàn cầu
  • Vật liệu rắn với rỗng ruột.
  • Lớp thép hợp kim
  • Tăng tuổi thọ và tỉ lệ cắt

  vật liệu

  • Thép kết cấu, thép khuôn, thép hình
  • Thép kết cấu, thép cường lực
  • Thép cường lực, thép lò xo, thép luyện cứng (thép tôi)
  • Thép hợp kim nóng
  • Thép tấm nito, thép hợp kim nóng
  • Thép công cụ (SKD..)
  • Thép cán nguội
  • Thép gió
  • Vật liệu không gỉ và chống axit (kim loại nhẹ)
  • Vật liệu không gỉ và chống axit (kim loại nặng)
  • Thép chịu nhiệt
  • Hợp kim Niken Đồng
  • Nhôm
  • Đồng đỏ
  • Hợp kim đồng nhôm
  • Hợp kim titan

 • Sinus TAP No. 800100
  Đặc tính   Tùy chọn
  1600HV TCT Zahn 3   54 80mm  

   

  Máy   
  Maschine3          

   

  Hình dáng  
  Q1 Q2     D1 D2 

   

   

  các phiên bản

   

  mm Inches 0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4  tpi
  27 x 0,9 1 1/16 x .035       TAP TAP  
  34 x 1,1 1 3/8 x .042       TAP TAP  
  41 x 1,3 1 5/8 x .050     TAP TAP TAP  
  54 x 1,3 2 1/8 x .050 TAP TAP TAP TAP    
  54 x 1,6 2 1/8 x .063 TAP TAP TAP      
  67 x 1,6 2 5/8 x .063 TAP TAP TAP      
  80 x 1,6 3 1/8 x .063 TAP TAP        

   

  Thông tin thêm về các cấu hình răng

  Profilzahn P

  Kiểu cắt hình thang TAP

  Góc cắt thuận và thép khuôn

  Thích hợp cho:

  • Thực hiển khả năng cắt cao tối đa
  • Bề mặt cuối cùng tối đa

  vật liệu

  • Thép kết cấu, thép khuôn, thép hình
  • Thép kết cấu, thép cường lực
  • Thép cường lực, thép lò xo, thép luyện cứng (thép tôi)
  • Thép hợp kim nóng
  • Thép tấm nito, thép hợp kim nóng
  • Thép công cụ (SKD..)
  • Thép cán nguội
  • Thép gió
  • Vật liệu không gỉ và chống axit (kim loại nhẹ)
  • Vật liệu không gỉ và chống axit (kim loại nặng)
  • Thép chịu nhiệt
  • Hợp kim Niken Đồng
  • Đồng đỏ
  • Hợp kim đồng nhôm
  • Hợp kim titan

 • Sinus TSN No. 800300
  Đặc tính  
  1600HV TCT Zahn 3    

   

  Máy   
  Maschine3 Maschine2 Maschine3      

   

  Hình dáng  
  Q4 Q5     D3 D4 

   

   

  các phiên bản

   

  mm Inches 1,5/2 2/3 3/4 tpi
  27 x 0,9 1 1/16 x .035     TSN   
  34 x 1,1 1 3/8 x .042   TSN TSN   
  41 x 1,3 1 5/8 x .050 TSN  TSN TSN   
  54 x 1,3 2 1/8 x .050   TSN     
  54 x 1,6 2 1/8 x .063   TSN     

   

  Thông tin thêm về các cấu hình răng

  Profilzahn P

  Kiểu cắt hình thang TSN

  Góc cắt nghịch và thép khuôn

  Thích hợp cho:

  • Thép cứng lên đến 68 HRC
  • Trục bề mặt cứng
  • Đường kính lên tới 275mm
  • Thép mangan cứng, đĩa crom cứng

  vật liệu

  • Vật liệu phủ crom, Vật liệu gia công cứng bề mặt

 • Sinus TSN ENR No. 800350
  Đặc tính   
  1600HV TCT Zahn 3      

   

  Máy   
  Maschine3          

   

  Hình dáng  
  Q4 Q5     D3 D4 

   

   

  các phiên bản

   

  mm Inches 1,5/2 2/3 3/4 tpi
  34 x 1,1 1 1/3 x .042     TSN ENR   
  41 x 1,3 1 5/8 x .050 TSN ENR TSN ENR TSN ENR   

   

  Thông tin thêm về các cấu hình răng

  Profilzahn P

  Kiểu cắt hình thangTSN ENR

  Góc cắt cực nghịch và thép khuôn

  Thích hợp cho:

  • Thép cứng lên tới 68 HRC
  • Trục bề mặt cứng
  • Đường kính lên tới 275mm
  • Thép mangan cứng, đĩa crom cứng

  vật liệu

  • Vật liệu phủ crom, Vật liệu gia công cứng bề mặt

 • Sinus TNF A No. 800250
  Đặc tính   
  1700HV TCT Zahn 3      

   

  Máy   
  Maschine1 Maschine2 Maschine3      

   

  Hình dáng  
  Q1 Q3 Q6   D5 D6 

   

   

  các phiên bản

   

  mm Inches 2 3 0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2  2/3 tpi
  27 x 0,9 1 1/16 x .035   TNF-A        TNF-A  
  34 x 1,1 1 3/8 x .042 TNF-A  TNF-A      TNF-A TNF-A  
  41 x 1,3 1 5/8 x .050       TNF-A TNF-A TNF-A  
  54 x 1,3 2 1/8 x .050     TNF-A   TNF-A     
  54 x 1,6 2 1/8 x .063     TNF-A TNF-A       
  67 x 1,6 2 5/8 x .063       TNF-A       
  80 x 1,6 3 1/8 x .063     TNF-A         

   

  Thông tin thêm về các cấu hình răng

  Profilzahn P

  Kiểu cắt hình thang TNF-A

  Góc cắt thuận và thép khuôn

  Thích hợp cho:

  • Vật liệu màu
  • Những ứng dụng có độ rung thấp
  • Định dạng bề mặt cuối cùng

  vật liệu

  • Nhôm

 • Sinus TNF B No. 800200
  Đặc tính   
  1700HV TCT Zahn 5      

   

  Máy   
  Maschine1 Maschine2 Maschine3      

   

  Hình dáng  
  Q1 Q3 Q6   D5 D6 

   

   

  các phiên bản

   

  mm Inches 2 3 0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 2/3 tpi
  20 x 0,9 3/4 x .035   TNF-B           
  27 x 0,9 1 1/16 x .035   TNF-B        TNF-B   
  34 x 1,1 1 3/8 x .042   TNF-B      TNF-B    
  41 x 1,3 1 5/8 x .050         TNF-B TNF-B   
  54 x 1,3 2 1/8 x .050     TNF-B    TNF-B    
  54 x 1,6 2 1/8 x .063 TNF-B   TNF-B  TNF-B  TNF-B    
  80 x 1,6 3 1/8 x .063     TNF-B         

   

  Thông tin thêm về các cấu hình răng

  Profilzahn P

  Kiểu cắt hình thang TNF-B


  Góc cắt thuận và thép khuôn

  Thích hợp cho:

  • Định dạng bề mặt cuối cùng
  • Vật liệu màu
  • Tăng tỉ lệ cắt

  vật liệu

  • Nhôm

 • Sinus Black TAP No. 800400
  Đặc tính   Tùy chọn
  3200HV TCT Coating Zahn 3 54 80mm

   

  Máy   
  Maschine1 Maschine2 Maschine3      

   

  Hình dáng  
  Q1 Q3     D5 D6 

   

   

  các phiên bản

   

  mm Inches 0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4 tpi
  34 x 1,1 1 3/8 x .042       TAP     
  41 x 1,3 1 5/8 x .050     TAP  TAP  TAP   
  54 x 1,3 2 1/8 x .050 TAP   TAP  TAP     
  54 x 1,6 2 1/8 x .063   TAP  TAP  TAP     
  67 x 1,6 2 5/8 x .063   TAP         
  80 x 1,6 3 1/8 x .063   TAP         

   

  Thông tin thêm về các cấu hình răng

  Profilzahn P

  Kiểu cắt hình thang TAP

  Góc cắt thuận và thép khuôn

  Thích hợp cho:

  • Thực hiển khả năng cắt cao tối đa
  • Bề mặt cuối cùng tối đa

  vật liệu

  • Thép kết cấu, thép khuôn, thép hình
  • Thép kết cấu, thép cường lực
  • Thép cường lực, thép lò xo, thép luyện cứng (thép tôi)
  • Thép hợp kim nóng
  • Thép tấm nito, thép hợp kim nóng
  • Thép công cụ (SKD..)
  • Thép cán nguội
  • Thép gió
  • Hợp kim đồng nhôm

 • Sinus Black TSN No. 800500
  Đặc tính   
  3200HV TCT Coating Zahn 3    

   

  Máy   
  Maschine1 Maschine2 Maschine3      

   

  Hình dáng  
  Q4 Q5     D3 D4 

   

   

  các phiên bản

   

  mm Inches 2/3 3/4 tpi
  34 x 1,1 1 3/8 x .042   TSN   
  41 x 1,3 1 5/8 x .050 TSN  SN   
  54 x 1,6 2 1/8 x .063      

   

  Thông tin thêm về các cấu hình răng

  Profilzahn P

  Kiểu cắt hình thang TSN

  Góc cắt nghịch và thép khuôn

  Thích hợp cho:

  • Thép cứng lên đến 68 HRC
  • Trục bề mặt cứng
  • Đường kính lên tới 275mm
  • Thép mangan cứng, đĩa crom cứng

  vật liệu

  • Vật liệu phủ crom, Vật liệu gia công cứng bề mặt

 • Cerrus Continuously No. 800700

  Lưỡi cưa liên tục HONSBERG CERRUS được phủ một lượng lớn các hạt cacbua đa mặt, mạ kẽm trên một dải nền có độ linh hoạt cao. Cạnh của các hạt Cacbua đa mặt tạo ra rất nhiều mặt cắt, để bề mặt vật phẩm cắt được trơn mịn. Honsberg cung cấp hạt cắt và lưỡi cưa với kích cỡ đa dạng.

  Phiên bản

  Rộng x dày (mm) Liên tục rải Rộng x Dày (inch)  
  6 x 0.50 X 1/4 x .020
  10 x 0.65 X 3/8 x .025
  13 x 0.50 X  1/2 x .020
  13 x 0.65 X  1/2 x .025
  20 x 0.80 X 3/4 x .032
  25 x 0.90 X 1 x .035
   32 x 0.90 X 1 1/4 x .035
  32 x 1.10  X  1 1/4 x .042  Vật phẩm ứng dụng

  ANW 30
  Xi măng bê tông
  Than chì
  Bánh xe
  Gạch
  Carbon


  Vật liệu

  • Thủy tinh, than chì, than chì độ cháy cao, gốm, silicon
  •     
  • Bê tông, nhựa gia cố bằng sợi carbon, vật liệu thiêu kết
  •     
  • • Kích thước nhỏ
 • Cerrus Gulleted No. 800800

  Lưỡi cưa có răng cưa HONSBERG CERRUS được phủ một lượng lớn các hạt cacbua đa mặt, mạ kẽm trên một dải nền có độ linh hoạt cao. Cạnh của các hạt Cacbua đa mặt tạo ra rất nhiều mặt cắt, để bề mặt vật phẩm cắt được trơn mịn. Honsberg cung cấp hạt cắt và lưỡi cưa với kích cỡ đa dạng.

   


  Phiên bản

  Răng cưa Khoảng cách phân đoạn tính bằng mm Rộng x dày (inch)  
  6 x 0.50 X  8 1/4 x .020
  10 x 0.65 X 12 3/8 x .025
  13 x 0.50 X 12  1/2 x .020
  13 x 0.65 X 12  1/2 x .025
  20 x 0.80 X 12 3/4 x .032
  25 x 0.90 X 12 1 x .035
   32 x 0.90 X 14 1 1/4 x .035
  32 x 1.10  X 14  1 1/4 x .042
  38 x 1.10   X  14  1 1/2 x .042

   


  Area of application

  ANW 30
  Xi măng bê tông
  Than chì
  Bánh xe
  Gạch
  Carbon


  Nguyên liệu

  • Sàn và nội thất máy bay (vật liệu tổng hợp)
  • Nhôm ôxit
  • Carbon và than chì
  • Gang thép
  • Gốm công nghiệp
  • Vật liệu tổng hợp, bê tông buliding, dát mỏng
  • ỏ nitrua, cảm ứng cứng và thép công cụ
  • Đá và khoáng sản
  • Lốp xe, gia công dây cao su

Kontakt 
Auf dem Knapp 42
42855 Remscheid | Germany
Telefonnummer der Firma Honsber in Remscheid - Hersteller von Bandsägebändern - Band Sas Blades  +49 2191 373-770 
Faxnummer von Honsberg Metallsägen in Remscheid - Hersteller von Bandsägeblättern - Band Saw Blades  +49 2191 373-799
  info@honsberg.de
Internet  www.honsberg.de