Back Bimetall
Bimetall Intro
Bimetall Intro2

 • Honsberg Spectra No. 700720
  Đặc tính   Tùy chọn 
  Bi M42     54 80  

  Máy   
  Maschine1 Maschine2 Maschine3      

  Hình dáng  
  Q1 Q2 Q3 Q4   D1 
             
  Q5 Q6 Q7 Q8   D2

   

  các phiên bản

   

  mm Inches 1,25  3 3 4 4 6 6 8 10 14 18 tpi
  6 x 0,6 1/4 x .025               K          
  6 x 0,9 1/4 x .035               K   S S    
  10 x 0,6 3/8 x .025               K S        
  10 x 0,9 3/8 x .035               K S S S    
  13 x 0,6 1/2 x .025               K   S S S  
  13 x 0,9 1/2 x .035       K   K   K S S S    
  20 x 0,9 3/4 x .035       K   K   K     S S  
  27 x 0,9 1 1/6 x .035   K S K S K S K S S S    
  34 x 1,1 1 3/8 x .042 K K S K S K S K S S      
  41 x 1,3 1 5/8 x .050 K K   K   K              
  54 x 1,3 2 1/8 x .050 K                        
  54 x 1,6 2 1/8 x .063 K K                      
  67 x 1,6 2 5/8 x .063 K K                      

   

  Thông tin thêm về các cấu hình răng

  Klauenzahn-KSpanwinkel positiv

  Răng kiểu K

  Góc nghiên thuận

  Sử dụng cho:

  • Sử dụng toàn cầu
  • vật liệu rắn và định hình
  • Kim loại màu và thép
  Standardzahn-SSpanwinkel 0°

  Lưỡi răng tiêu chuẩn S

  Góc cắt 0

  Sử dụng cho:

  • Thép hình mỏng
  • Thép đúc dạng tròn
  • Thép nồng độ Carbon cao
  • Vật liệu với mặt cắt ngang mỏng
  • Gang

  vật liệu

  • Thép kết cấu, thép khuôn, thép hình
  • Thép kết cấu, thép cường lực
  • Thép cường lực, thép lò xo, thép luyện cứng (thép tôi)
  • Thép hợp kim nóng
  • Thép tấm nito, thép hợp kim nóng
  • Thép công cụ (SKD..)
  • Thép cán nguội
  • Thép gió
  • Gang
  • Vật liệu không gỉ và chống axit (kim loại nhẹ)
  • Vật liệu không gỉ và chống axit (kim loại nặng)
  • Thép chịu nhiệt
  • Nhôm
  • Đồng đỏ
  • Đồng thau
 • Honsberg Spectra No. 700720
  Đặc tính   Tùy chọn 
  Bi M42     54 80  

  Máy   
  Maschine1 Maschine2 Maschine3      

  Hình dáng  
  Q1 Q2 Q3 Q4   D1 
             
  Q5 Q6 Q7 Q8   D2

   

  các phiên bản

   

  mm Inches 0,75/
  1,25
  1,1/
  1,6
  1,5/
  2
  2/3 3/4 3/4 4/5 4/6 4/6 5/8 6/10 8/12 10/14 tpi
  6 x 0,6 1/4 x .025 S
  6 x 0,9 1/4 x .035 S
  10 x 0,6 3/8 x .025 S
  10 x 0,9 3/8 x .035 S
  13 x 0,6 1/2 x .025 S S S
  13 x 0,9 1/2 x .035 S S
  20 x 0,9 3/4 x .035 K S S S S
  27 x 0,9 1 1/6 x .035 K
  S K1) K S K1) S S S S
  34 x 1,1 1 3/8 x .042 K K1) S K1) K S K1) S S S
  41 x 1,3 1 5/8 x .050 K K1) S K1) K S K1) S S
  54 x 1,3 2 1/8 x .050 K K1) K1) K K
  54 x 1,6 2 1/8 x .063 K K K K1) K1) K K1)
  67 x 1,6 2 5/8 x .063 K K K K1) K1)
  80 x 1,6 3 1/8 x .063 K K K K

  1)Auch Lieferbar in Weitschränkung (EHS)

   

  Thông tin thêm về các cấu hình răng

  Klauenzahn-KSpanwinkel positiv

  Răng kiểu K

  Góc nghiên thuận

  Sử dụng cho:

  • Sử dụng toàn cầu
  • vật liệu rắn và định hình
  • Kim loại màu và thép
  Standardzahn-SSpanwinkel 0°

  Lưỡi răng tiêu chuẩn S

  Góc cắt 0

  Sử dụng cho:

  • Thép hình mỏng
  • Thép đúc dạng tròn
  • Thép nồng độ Carbon cao
  • Vật liệu với mặt cắt ngang mỏng
  • Gang

  vật liệu

  • Thép kết cấu, thép khuôn, thép hình
  • Thép kết cấu, thép cường lực
  • Thép cường lực, thép lò xo, thép luyện cứng (thép tôi)
  • Thép hợp kim nóng
  • Thép tấm nito, thép hợp kim nóng
  • Thép công cụ (SKD..)
  • Thép cán nguội
  • Thép gió
  • Gang
  • Vật liệu không gỉ và chống axit (kim loại nhẹ)
  • Vật liệu không gỉ và chống axit (kim loại nặng)
  • Thép chịu nhiệt
  • Nhôm
  • Đồng đỏ
  • Đồng thau
 • Honsberg Secura No. 700724
  Đặc tính  
  Bi M42        

   

  Máy   
  Maschine1 Maschine2 Maschine3      

   

  Hình dáng  
  Q1 Q3 Q7 Q8 Q5 D1 
             
  Q6 Q9 Q10 Q11   D2

   

   

  các phiên bản

   

  mm Inches 3/4  4/6 7/9 5/7 8/11 12/16 tpi
  13 x 0,6 1/2 x .025         P    
  20 x 0,9 3/4 x .025         P P  
  27 x 0,9 1/16 x .035  P  P P P P P  
  34 x 1,1 1 3/8 x .042  P  P   P    
  41 x 1,3 3/8 x .035  P  P   P      
  54 x 1,3 2 1/8 x .050              
  54 x 1,6 2 1/8 x .063  P            
  67 x 1,6 2 5/8 x .063    P          

   

  mm Inches 2/3 EHS  3/4 EHS tpi 
  27 x 0,9 1/16 x .035   P-EHS  Secura 700724 Tab 
  34 x 1,1 1 3/8 x .042   P-EHS
  41 x 1,3 1 5/8 x .050   P-EHS
  54 x 1,3 2 1/8 x .050 P-EHS  
  54 x 1,6 2 1/8 x .063 P-EHS P-EHS 

   

  Thông tin thêm về các cấu hình răng

  Profilzahn P

  Profilzahn P

  Spanwinkel positiv

  Geeignet für:

  • Hohl- und Winkelstahl
  • Stahlträger
  • Bündel- und Lagenschnitte
  • vibrationsanfällige Sägearbeiten

  vật liệu

  • Thép kết cấu, thép khuôn, thép hình
  • Thép kết cấu, thép cường lực
  • Thép cường lực, thép lò xo, thép luyện cứng (thép tôi)
  • Thép hợp kim nóng
  • Thép tấm nito, thép hợp kim nóng
  • Thép công cụ (SKD..)

 • Honsberg Secura Foundry No. 700723
  Đặc tính  
  Bi M42        

   

  Máy   
  Maschine2          

   

  Hình dáng  
  Q1 Q4     D1 D2 

   

   

  các phiên bản

   

  mm Inches 2 3 4 tpi
  13 x 0,9 1/2 x .035   K K  
  20 x 0,9 3/4 x .035   K    
  27 x 0,9 1/16 x .035 K K K  
  27 x 1,1 1/16 x .042 K K    
  34 x 1,1 1 3/8 x .042 K      

   

  Thông tin thêm về các cấu hình răng

  Klauenzahn-KSpanwinkel positiv

  Răng kiểu K

  Góc nghiên thuận

  Sử dụng cho:

  • Sử dụng toàn cầu
  • vật liệu rắn và định hình
  • Kim loại màu và thép

  vật liệu

  • Nhôm
  • Đồng đỏ
  • Đồng thau
  • Hợp kim đồng nhôm

 • Honsberg Delta No. 700730
  Đặc tính   Tùy chọn
  Bi M42 Zaehne 2    54 80  

   

  Máy   
  Maschine3          

   

  Hình dáng  
  Q1 Q4     D1 D2 

   

   

  các phiên bản

   

  mm Inches 0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4  tpi
  27 x 0,9 1 1/16 x .035          
  34 x 1,1 1 3/8 x .042     D D  
  41 x 1,3 1 5/8 x .050     D D  
  54 x 1,3 2 1/8 x .050     D D    
  54 x 1,6 2 1/8 x .063   D D  
  67 x 1,6 2 5/8 x .063 D D D D    
  80 x 1,6 3 1/8 x .063 D        

   

  Thông tin thêm về các cấu hình răng

  Klauenzahn-KSpanwinkel positiv

  Răng tam giác kiểu D

  Gốc cắt thuận tuyệt đối

  Sử dụng cho:

  • Thép chịu được axit và chống ăn mòn
  • Thép cứng
  • Thép đúc dạng thanh
  • Vật liệu rắn

  vật liệu

  • Baustähle, Tiefziehstähle, Automatenstähle
  • Baustähle, Vergütungsstähle
  • Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Federstähle
  • Niedrig legierte Warmarbeitsstähle
  • Nitrierstähle, höher legierte Warmarbeitsstähle
  • Unlegierte Werkzeugstähle
  • Kaltarbeitsstähle
  • Schnellarbeitsstähle

 • Honsberg Master No. 700740
  Đặc tính  
  Bi M42 Zaehne 3  Zaehne 4    

   

  Máy   
  Maschine1 Maschine3        

   

  Hình dáng  
  Q1 Q4     D1 D2 

   

   

  các phiên bản

   

  mm Inches 0,75/1,25 1,5/2 2/3 3/4  tpi
  27 x 0,9 1 1/16 x .035       M  
  34 x 1,1 1 3/8 x .042     M M  
  41 x 1,3 1 5/8 x .050   M M M  
  67 x 1,6 2 5/8 x .063 M        

   

  Thông tin thêm về các cấu hình răng

  Klauenzahn-KSpanwinkel positiv

  Master Tooth M

  Góc cắt là khẳ năng nhận diện sự khác nhau của lưỡi cắt cao

  Sử dụng cho:

  • Thép chịu được acid và chống ăn mòn
  • Thép cường độ cao
  • Thép đúc dài
  • Vật liệu rắn

  vật liệu

  • Thép kết cấu, thép khuôn, thép hình
  • Thép kết cấu, thép cường lực
  • Thép cường lực, thép lò xo, thép luyện cứng (thép tôi)
  • Thép hợp kim nóng
  • Thép tấm nito, thép hợp kim nóng
  • Thép công cụ (SKD..)
  • Thép cán nguội
  • Thép gió

 • Honsberg Radial No. 700750
  Đặc tính   Tùy chọn
  Bi M42 Zaehne 3  Zaehne 4 54 80  

   

  Máy   
  Maschine3          

   

  Hình dáng  
  Q1 Q4     D1 D2 

   

   

  các phiên bản

   

  mm Inches 0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4  tpi
  34 x 1,1 1 3/8 x .042     R R  
  41 x 1,3 1 5/8 x .050     R R  
  54 x 1,3 2 1/8 x .050     R R  
  54 x 1,6 2 1/8 x .063   R R R  
  67 x 1,6 2 5/8 x .063 R R R      
  80 x 1,6 3 1/8 x .063 R R        

   

  Thông tin thêm về các cấu hình răng

  Klauenzahn-KSpanwinkel positiv

  Radial Tooth R

  Góc cắt là khả năng nhận diện lưỡi cắt cao

  Sử dụng cho:

  • Thép chịu được axit và chống ăn mòn
  • Thép cường độ cao
  • Thép đúc dạng hình
  • Vật liệu rắn
  • Tuổi thọ cao

  vật liệu

  • Thép kết cấu, thép khuôn, thép hình
  • Thép kết cấu, thép cường lực
  • Thép cường lực, thép lò xo, thép luyện cứng (thép tôi)
  • Thép hợp kim nóng
  • Thép tấm nito, thép hợp kim nóng
  • Thép công cụ (SKD..)
  • Thép cán nguội
  • Thép gió
  • Gang
  • Vật liệu không gỉ và chống axit (kim loại nhẹ)
  • Vật liệu không gỉ và chống axit (kim loại nặng)
  • Thép chịu nhiệt
  • Hợp kim Niken Đồng

 • Honsberg Duratec No. 700700
  Đặc tính   Tùy chọn
  68 69HRc Bi M51 Zaehne 4   54 80  

   

  Máy   
  Maschine1 Maschine3        

   

  Hình dáng  
  Q1 Q4     D3 D4 

   

   

  các phiên bản

   

  mm Inches 0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4  4/5 4/6 tpi
  27 x 0,9 1 1/16 x .035       K K  K  
  34 x 1,1 1 3/8 x .050       K K    
  41 x 1,3 1 5/8 x .050     K K K    
  54 x 1,3 2 1/8 x .050 K   K K K      
  67 x 1,6 2 5/8 x .063 K K K K        
  80 x 1,6 3 1/8 x .063 K K            

   

  Thông tin thêm về các cấu hình răng

  Klauenzahn-KSpanwinkel positiv

  Răng kiểu K

  Góc nghiên thuận

  Sử dụng cho:

  • Sử dụng toàn cầu
  • vật liệu rắn và định hình
  • Kim loại màu và thép

  vật liệu

  • Thép kết cấu, thép khuôn, thép hình
  • Thép kết cấu, thép cường lực
  • Thép cường lực, thép lò xo, thép luyện cứng (thép tôi)
  • Thép hợp kim nóng
  • Thép tấm nito, thép hợp kim nóng
  • Thép công cụ (SKD..)
  • Thép cán nguội
  • Thép gió
  • Gang
  • Vật liệu không gỉ và chống axit (kim loại nhẹ)
  • Vật liệu không gỉ và chống axit (kim loại nặng)
  • Thép chịu nhiệt
  • Hợp kim Niken Đồng
  • Hợp kim đồng nhôm
  • Hợp kim titan

 • Honsberg Aurum No. 700780
  Đặc tính   Tùy chọn
  68 69HRc Bi M51 Zaehne 3 Zaehne 4  54 80  

   

  Máy   
  Maschine3          

   

  Hình dáng  
  Q1 Q4     D3 D4 

   

   

  các phiên bản

   

  mm Inches 0,6/0,7 0,75/1,25 0,9/1,1 1,1/1,6 1,5/2  2/3 3/4 tpi
  34 x 1,1 1 3/8 x .042           R  
  41 x 1,3 1 5/8 x .050         R R    
  54 x 1,3 2 1/8 x .050         R R    
  54 x 1,6 2 1/8 x .063       R R R    
  67 x 1,6 2 5/8 x .063   R   R R      
  80 x 1,6 3 1/8 x .063   R   R        
  100 x 1,6 4 x .063 R   R          

   

  Thông tin thêm về các cấu hình răng

  Klauenzahn-KSpanwinkel positiv

  Radial Tooth R

  Góc cắt là khả năng nhận diện lưỡi cắt cao

  Sử dụng cho:

  • Thép chịu được axit và chống ăn mòn
  • Thép cường độ cao
  • Thép đúc dạng hình
  • Vật liệu rắn
  • Tuổi thọ cao

  vật liệu

  • Thép kết cấu, thép khuôn, thép hình
  • Thép kết cấu, thép cường lực
  • Thép cường lực, thép lò xo, thép luyện cứng (thép tôi)
  • Thép hợp kim nóng
  • Thép tấm nito, thép hợp kim nóng
  • Thép công cụ (SKD..)
  • Thép cán nguội
  • Thép gió
  • Gang
  • Vật liệu không gỉ và chống axit (kim loại nhẹ)
  • Vật liệu không gỉ và chống axit (kim loại nặng)
  • Thép chịu nhiệt
  • Hợp kim Niken Đồng
  • Hợp kim đồng nhôm
  • Hợp kim titan

Kontakt 
Auf dem Knapp 42
42855 Remscheid | Germany
Telefonnummer der Firma Honsber in Remscheid - Hersteller von Bandsägebändern - Band Sas Blades  +49 2191 373-770 
Faxnummer von Honsberg Metallsägen in Remscheid - Hersteller von Bandsägeblättern - Band Saw Blades  +49 2191 373-799
  info@honsberg.de
Internet  www.honsberg.de