BERG & SCHMID GBS 305 VA-I

Bandabmessungen (metrisch) / Dimensions Saw Band (metric): 11′ 1″ x 1″ x .035″

Bandabmessungen (inch) / Saw Band Dimensions (inch): 11′ 1″ x 1″ x .035″

Bandbreite in mm / Band width in mm: 27

Bandlänge in mm / Band length in mm: 3380

Banddicke in mm / thickness in mm: 0,9