BOMAR CONSTRUCTION 820.450 DGS

Bandabmessungen (metrisch) / Dimensions Saw Band (metric): 21′ 2-3/4″ x 1-1/2″ x .050″

Bandabmessungen (inch) / Saw Band Dimensions (inch): 21′ 2-3/4″ x 1-1/2″ x .050″

Bandbreite in mm / Band width in mm: 41

Bandlänge in mm / Band length in mm: 6470

Banddicke in mm / thickness in mm: 1,3