DAISS & PARTNER HBA 500 G-LR

Bandabmessungen (metrisch) / Dimensions Saw Band (metric): 14′ 5-1/4″ x 1-1/4″ x .042″

Bandabmessungen (inch) / Saw Band Dimensions (inch): 14′ 5-1/4″ x 1-1/4″ x .042″

Bandbreite in mm / Band width in mm: 34

Bandlänge in mm / Band length in mm: 4400

Banddicke in mm / thickness in mm: 1,1